Mimari ve İç Mimari Danışmanlık

Mimari ve iç mimari uygulama sırasında ve uygulama koşularındaki etkileşimler, işverenin kararları ,malzeme temini ile ilgili süreçler, organizasyon yapısında gerçekleşek değişiklikler ve benzeri etkenler mimari projenin yeniden yorumlanmasını gerektirebilir. Bizler danışmanlık hizmeti verirken, uygulamanın bütününde olası problemleri önceden görmek ve işvereni önlem almak konusunda bilgilendirmek, zaman ve para kaybını önlemek amacıyla hareket ediyoruz.

Verdiğimiz danışmanlık hizmeti Mimari ve İç mimari projenin tasarım aşamasından ve uygulama süreci boyunca işverenin mimari ve iç mimari proje hakkında alacağı kararlara yönelik verilen danışmanlık hizmetini kapsar. Mekânın yerleşim düzeni, içmimarlarımız ve tasarımcılarımız tarafından yerinde uygulanır. Hayal ettiğiniz mekanlar KK Mimarlığın profesyonel mimar,iç mimarlar ve tasarımcıları tarafından gerçeğe dönüşür.

Copyright 2017 © KK Mimarlık